Social Media Master -> Our Serivce -> Digital Marketing Strategy and Consultancy -> บริการส่งอีเมล์ไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง หรือ EDM (Email Direct Marketing)
บริการส่งอีเมล์ไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง หรือ EDM (Email Direct Marketing)
บริการส่งอีเมล์ไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง หรือ EDM (Email Direct Marketing)
EDM หรือ Email Direct Marketing คือ การทำการตลาดออนไลน์โดยใช้อีเมล์เป็นช่องทางในการโปรโมทธุรกิจ เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์, โปรโมตสินค้า, โปรโมทบริการ โปรโมทเว็บไซต์หรือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับรูปแบบการส่ง EDM นั้น จะเป็นรูปแบบ Text หรือ Html ไฟล์เท่านั้น วิธีการส่งแบบนี้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถส่งข้อมูลได้เป็นหมื่นๆข้อมูล พร้อมๆกันในครั้งเดียว และเราสามารถเลือกส่งกี่ครั้ง หรือเลือกเวลาใดก็ได้ ดังนั้นจึงมีข้อดีในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการช่วยลดระยะเวลาที่ควรนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นมากกว่า
 
ทั้งนี้การส่งอีเมล์จะได้ผลตอบรับเป็นแบบไหนต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน สำหรับส่วนที่ทางบริษัทเราให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก คือฐานข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพถึงจะทำให้ผลตอบรับออกมาดีบรรลุถึงป้าหมาย

การทำ EDM ต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแม่นยำ โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มลูกค้าใหม่ ทำได้โดยการส่งอีเมลล์แบบเฉพาะเจาะจง หรือหว่านอีเมลล์ออกไป ซึ่งวิธีนี้ทางเราไม่แนะนำให้ลูกค้าทำ เพราะอาจจะทำให้เกิดกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการเข้าค่ายเป็น Spam mail ได้ วิธีการแก้คือ หารายชื่อคนที่ยอมรับข่าวสารทางอีเมลล์ อาจติดโค๊ดข่าวสาร หรือระบบสมาชิกก็ได้
2.กลุ่มลูกค้าเก่า เป็นการส่งเพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือโปรโมชั่นต่างๆ ไปยังฐานข้อมูลอีเมลล์ของสมาชิกที่มีอยู่แล้ว
เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับเรา อีกทั้งกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ช่วยสร้างรายได้ให้เราในอนาคตอีกด้วย