Social Media Master -> Our Serivce -> Digital Marketing Strategy and Consultancy -> รับทำโฆษณา Google Adwords หรือ Google PPC (Pay-per-click) บริการด้าน SEM | Search Engine Marketing
รับทำโฆษณา Google Adwords หรือ Google PPC (Pay-per-click) บริการด้าน SEM | Search Engine Marketing
รับทำโฆษณา Google Adwords หรือ Google PPC (Pay-per-click) บริการด้าน SEM | Search Engine Marketing

 

 

Google Adwords หรือ Google PPC (Pay per Click) คือส่วนหนึ่งของพื้นที่การโฆษณาในหน้าค้นหาของ Google ซึ่งเมื่อ Click เข้าไปแต่ละครั้ง ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็น PPC แต่ละครั้งที่ Click ดังนั้น มันจึงแตกต่างกับการทำเอสอีโอ (SEO) ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างไรก็ตาม การทำ PPC สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและติดอันดับของ Google ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว บริการนี้จึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดออนไลน์ เพื่อกระตุ้นยอดขายของธุรกิจ

 

 

ข้อดีของ Google Adwords (PPC) ข้อเสียของ Google Adwords (PPC)
- โฆษณาผ่าน Google Adwords ทำให้เว็บไซต์ปรากฎในหน้าแรกของผลการค้นหาบน Google Search Engine ได้ภายเวลาที่รวดเร็ว เมื่อเปิดใช้บริการ ออนไลน์แคมเปญก็สามารถออนได้ทันที
 
- โฆษณาผ่าน Google Adwords ทำให้เว็บไซ์ต์เราไปติดในทุกๆ หน้าของการ Search บน Google ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณในการ Bid คำหรือคีย์เวิร์ดนั้นๆ 
 
- การทำโฆษณา Google Adwords สามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซ้ำซ้อนในการ Search
 
- ถ้าไม่มีผู้คลิกลิงค์หรือแบนเนอร์โฆษณาที่ทำไว้กับ Google Adwords ทางเจ้าของเว็บจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เจ้าของธุรกิจสามารถตั้งงบประมาณการโฆษณาให้เหมาะกับแผนการตลาดได้                                                                                                                                                                                                                            
 

- ราคาการทำโฆษณา Google Adwords หรือ PPC อาจกำหนดไม่ได้แน่นอน เพราะขึ้นอยู่กับกระแสการแข่งขัน และต้องมีบุคลากรที่มีทักษะในการบริหารค่าโฆษณาค่อนข้างสูง เพราะการปรากฎในอันดับที่ดีจะต้องตั้งงบประมาณสำหรับการ Bidding ที่สูงกว่าคีย์เวิร์ดของคู่แข่ง

-การบริหารจัดการแคมเปญให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาศัยการดูแลรวมตลอดจนถึงการปรับปรุง Google Adwords หรือการจ่ายต่อคลิ๊ก PPC แคมเปญอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดหรือตัดทอนคำที่ไม่มีคุณภาพในการโฆษณาออกไป

- ค่าใช้จ่ายในการทำ Google Adwords Campaign จะเสียค่าบริการทุกครั้งเมื่อมีผู้คลิกลิงค์หรือแบนเนอร์ อีกทั้งไม่สามารถควบคุมได้ว่าผู้คลิกนั้นคลิก เพราะสนใจ หรือ เพราะความคึกคะนองหรือเป็นการคลิ๊กจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดี

 

Google AdWords หรือ Google PPC จึงกลายเป็นโปรแกรมโฆษณาออนไลน์ของ Google ช่วยให้คุณธุรกิจของคุณสามารถเจาะเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นเลือกที่ที่ต้องการให้โฆษณาปรากฏ กำหนดงบประมาณที่คุณยินดีจ่าย และวัดผลกระทบที่เกิดจากโฆษณาของคุณ ไม่มีข้อกำหนดการใช้จ่ายขั้นต่ำ คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือเลิกใช้ได้ทุกเมื่อ

 

ดังนั้น หากเว็บไซต์ของคุณไม่ปรากฎบนเครื่องมือการค้นหา อาทิเช่น Google การโฆษณาผ่าน Google Adwords, หรือ Google PPC นี้คือ

คำตอบที่รวดเร็วที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์ธุรกิจของคุณสามารถถูกค้นพบได้บนโลกออนไลน์

 

สนใจทำการโฆษณา Google Adwords (PPC) โทรหาเราได้ที่ 02 193 9062 หรืออีเมล์ marketing@social.co.th