...

Google Search Console

2020-02-27 02:42:08

Google Search Console ตัวช่วยเว็บไซต์เพิ่มประสิทธิภาพ


ธุรกิจทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ก็ต้องมีเว็บไซต์เป็นช่องทางหลักอยู่แล้ว วันนี้เราจะมาแนะนำตัว Google Search Console ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้ตรวจสอบคุณภาพของเว็บไซต์


Google Search Console 


-จะช่วยตรวจสอบ ดูแล และหาข้อบกพร่องของเว็บไซต์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขให้เว็บไซต์คุณดีขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการติดหน้าแรกบน Google มากขึ้น 

-ช่วย Monitor ว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา มาจากช่องทางไหน หรือ Keyword ใด

-มีการแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์มีปัญหา มีช่องโหว่ เป็นต้น

แท็ก