...

อยากซื้อโฆษณา Google แต่กลัวแพง ทำไงดี?

2020-03-27 07:38:58

ปัจจุบัน Google Ads มีค่าใช้จ่ายที่สูง เมื่อเทียบกับการทำ SEO ในระยะยาว

แต่ SMM มีวิธีที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อโฆษณาที่ไม่จำเป็นได้

-การเลือก Target ที่ตรงกลุ่มให้มากที่สุด

-Nagative keyword ที่ไม่เกี่ยวข้อง

-การเพิ่ม Ads extension เพื่อลด CPC

-การใช้ Broad Match, Phrase Match และExact Match ที่ดี


แต่จริง ๆ ก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลต่อราคาการซื้อโฆษณาอีก เช่น

-การแข่งขันของธุรกิจนั้น ๆ ถ้ามีการแข่งขันสูง ค่าใช้จ่ายในการ Bid ก็จะสูงตาม

-Peak time ของแต่ละธุรกิจ


แต่หากยังไม่เข้า แล้วอยากจะเริ่มทำ Google ads ให้ดี สามารถเพิ่มยอดขายได้

ทาง SMM ยินดีให้คำปรึกษา


แท็ก