...

ในปี 2020 ลูกค้าจะคาดหวังในความรวดเร็วมากขึ้น

2020-01-20 03:06:57

รู้หรือไม่ ในปี 2020 ลูกค้าจะมีคาดหวังความรวดเร็วมากขึ้น

เหล่าผู้บริโภคต่างๆจะมีความคาดหวังมากขึ้น ต้องทันใจยิ่งขึ้น หากเป็นช่องทางออนไลน์ที่ช้าเหมือนเต่า "คุณจะเสียลูกค้าไปอย่างง่ายดาย" เพราะเขาสามารถหาเจ้าอื่นได้รวดเร็วเช่นกัน

จงเตรียมความพร้อม ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่จะเข้ามาให้ดีที่สุด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการมาพอสมควรแล้ว พวกเขาเหล่านั่นพร้อมที่จะซื้อสินค้าของคุณอย่างแน่นอน 

แท็ก