...

เลือก INFLUENCER อย่างไร ให้คนเชื่อถือ

การตลาดออนไลน์ที่ดี ต้องมีการรับรู้ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการสร้างการรับรู้นั้นสามารถสร้างได้หลายช่องทางและ หนึ่งในเครื่องมือการตลาดที่สำคัญของยุคนี้คือการใช้ Influencer

16 กุมภาพันธ์ 2564 |